هفته زمین پاک در سال ۹۱ با شعار سلامت زمین- سلامت انسان از روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا ۱۰ اردیبهشت ماه جاری ادامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست(پام)، دفتر روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: روز اول هفته “زمین پاک” به نام ‘ زمین پاک – مدیریت پسماند ‘ و روز دوم به نام ‘ زمین پاک – حمایت از بازیافت’ نامگذاری شده است.

 ’ زمین پاک  حفاظت از منابع آب ‘ و ‘ زمین پاک حفاظت از منابع خاک ‘ و ‘ زمین پاک  باور های دینی و اخلاقی’ و ‘ زمین پاک مشارکت عمومی ‘ به ترتیب  بعنوان روزهای هفته زمین پاک نامگذاری شده است.

گفتنی است روز جهانی زمین پاک هر ساله در ۲۲ آوریل مصادف با دوم اردیبهشت در تمام دنیا برگزار می‌شود.